Biorezonans BRT

Człowiek zanurzony jest w nieskończenie wielkim układzie drgań elektromagnetycznych, których jednocześnie jest integralną częścią. Są to drgania Wszechświata, układu słonecznego, małych i dużych galaktyk, drgania emitowane przez delikatną sferę  narządów i tkanek, komórek, molekuł i atomów, subatomowej sfery protonów i elektronów.

 

Każdy narząd, podobnie jak każda komórka posiada własny specyficzny zakres drgań o określonym kształcie, rodzaju i częstotliwości. Utrzymanie właściwych drgań zależne jest od rezonatora komórki, narządu, tkanki lub organizmu jako całości. W przypadku niesprawności rezonatora pojawiają się niewłaściwe i patologiczne drgania elektromagnetyczne, które nieunormowane przez mechanizm samoregulacji organizmu, przyczyniają się do powstania choroby.

 

Jak wykazują badania z dziedziny fizyki, mechaniki, pól elektrycznych i elektroniki, powstałe drgania patologiczne można stłumić stosując drgania o tej samej amplitudzie i częstotliwości, lecz o przeciwnym kierunku. Taki proces wykorzystywany jest podczas terapii biorezonansowej, której celem jest niszczenie drgań patologicznych i pobudzanie własnych sił uzdrawiających organizmu.

 

 

Podstawową zasadą działania BRT jest biologiczny rezonans powstający pomiędzy czujnikiem i obiektem biologicznym jako całością – człowiekiem, poszczególnymi układami, narządami, tkankami, które emitują pole elektromagnetyczne.

 

Urządzenia biorezonansowe wykorzystują tzw. „falowy model organizmu”. Drgania elektromagnetyczne pochodzące od człowieka pobiera się za pomocą elektrody i kabla połączonego z urządzeniem, przez które przechodząc przekształcane są w drgania odwrotne pod względem biegunowości i zwracane do organizmu w postaci wzmocnionej informacji. Podczas takiego zabiegu nie wykorzystuje się żadnej zewnętrznej energii, a wszystkie drgania są naturalne pod względem fizjologicznym. W trakcie terapii biorezonansowej stosuje się impulsy, które nie są ani pozytywne ani negatywne, a styczność człowieka z prądem elektrycznym nie jest większa niż podczas mówienia do mikrofonu czy słuchania muzyki w słuchawkach.

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress